nukepti

1 nukèpti, nùkepa, nùkepė 1. tr. kepant duoną kepalą nuo ližės numesti krosnyje: Palauk, aš jį nukepsiu kai nuo ližės Švnč. | prk.: Saugokis, kad arklys nenukèptų (nenumestų jojant) Kp. 2. tr. iškepti: Turbūt negerai duoną nùkepėt – tokia žabažainė (trupa, negardi) Gs. Jų gaspadinė gerai nukepa duoną Lnkv. 3. intr. iškepti; apkepti: Pyragaičiai labai puikiai nukepę – nė sudegę, nė žali Gs. Žiauberė gražiai nukepusios duonos J.Balt. | refl.: Gerai nùskepa duona džiovytų rugių Lp. 4. tr. prk. nušauti; nužudyti: Jis bematant kiškį nùkepė Ds. Iššovė ir bėga – nežino, ar nùkepė ką, ar ne Gs. Šuo jau kelinta diena nepareina – gal kas nùkepė Ll. Kas išdrįsiąs žiūrėti pro šoninį langą arba braškintis pro jį – būsiąs, suskiaus išpera, vietoj nukeptas kaip žąsinas B.Sruog. | refl. tr.: Nusikèpk kokį meitėliuką, ir turėsi ką valgyti Rd. 5. intr. nudegti (nuo saulės), paruduoti: Pereitą vasarą ir aš nùkepiau nuo saulės Alv. Kur jis čia nukèps, kad saulės nebuvo Rm. 6. intr. išdegti: Iš karščio rugiai nukepė an smėlio Smn. 7. intr. sudžiūti nuo vidaus karščio: Nukepusios lūpos, kas gi pasidarė? Rm. 8. tr. prk. priversti nutilti, sugėdinti: Su tuo žodžiu tu jį visai nùkepei Vlkv. 9. intr. prk. pasisekti: Šienu gerai nùkepė, išdžiūvo kap parakas . 10. tr., intr. prk. [i]nušalti: Rankas šią žiemą nùkepiau Trgn. Žiūriu – visi jurginai iš nakties nukẽpę Ds. \ kepti; apkepti; atkepti; dakepti; įkepti; iškepti; nukepti; pakepti; perkepti; prakepti; prikepti; sukepti; užkepti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nukepti — nukèpti vksm. Ki̇̀škį nùkepė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nukėpti — 1 nukė̃pti žr. nukeipti 4: Nukėpo šuniukas Grl. Eik dabar, žmogeli, – sako lapė, – ir ruošk vištienos, o žaltys prispaustas pats nukėps MTtIII152. kėpti; nukėpti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkepti — 1 apkèpti, àpkepa (apkem̃pa), àpkepė 1. tr. truputį kepti. | refl. tr.: Ką padarysi, žalį neprarysi – reik apkepties Ggr. 2. intr. paviršium su pluta iškepti: Viršus duonos àpkepė gerai, o apačia nesukepė J. Taip gražiai pyragai àpkepė, –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkepti — 1 atkèpti, àtkepa, àtkepė 1. tr. tą patį antrą kartą kepti: Išėmiau žalią duoną – reikia atkèpt Nč. Kad paseno ir sukietėjo, tai gali atkèpti, ir vėl bus kaip švieži duona Brs. Atkeptà duona nebebus tokia Ds. Duoną atkepk Mrj. 2. tr. Š… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakepti — 1 ×dakèpti, dàkepa, dàkepė (hibr.) ppr. su neiginiu intr. 1. SD175 nepakankamai, ne visai iškepti: Pečius buvo par šaltas – duona ir nedàkepė Als. Šį kartą mūsų ragaišis bus nedakẽpęs Pn. 2. prk. būti ne visai subrendusio proto, apykvailiam …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškepti — 1 iškèpti, ìškepa, ìškepė 1. tr. pagaminti valgį, ką sausai ar su riebalais karštai kaitinant: Papjaukit antį iškepti ir vištą kur riebią sriubai Žem. Ką iškepei, tą ir valgysi Arm. Pirštu (be malkų) dešros neiškepsi S.Dauk. Kaip įmaišys, taip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kepti — 1 kèpti, kẽpa, kẽpė 1. tr. SD247, R, K gaminti valgį ką sausai ar su riebalais karštai kaitinant: Visur kepė pyragus, tortus, svilino žąsis P.Cvir. Šiandien duonelę kepėm – pečius karštas A.Vencl. Pasipjovė vištą kèpti J.Jabl. Duoną kèpk J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakepti — 1 pakèpti, pàkepa (pakem̃pa), pàkepė 1. tr. pašauti į krosnį (duoną ar ką kita); padėti kur, kad keptų: Pakepk duoną, jegu atminkei J. Yra po krosnies pakeptų bulvių Žem. Duoną pakepiau, dabar negaliu išeiti iš namų Ėr. Dėl baudžiauninkų javus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkepti — 1 perkepti 1. tr. tą patį antrą kartą kepti: Kai duoną labai susensta arba esti nedakepus, tuomet ją perkepa, atšviežija Kp. Mėsa gerai išvirta ir perkepta yra Kel1865,74. 2. intr. per daug iškepti: Saugok, kad duoną neperkeptų Lš. Duona… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakepti — 1 prakèpti, pràkepa, pràkepė tr. 1. Slm truputį, paskubomis iškepti: Reikia pyrago prakèpti KlvrŽ. Kad nors paspėč blynų prakept Sdk. Prakepė pavakarei kiaušynės su lašiniais Vvr. Kad būt meisos prakeptos, rods, širdis atsigautų Šts. Kelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.